Palvelukonseptimme

Palvelukonsepti toimitilojen vuokraukseen

Toimitilojen vuokrausprosessi sisältää useita vaiheita. Palvelukonseptimme kattaa koko prosessin ja on asiakkaillemme maksuton. Toimimme asiakkaan puolesta, asiakkaan eduksi – riippumattomasti, objektiivisesti ja 30 vuoden kokemuksen mukanaan tuomalla asiantuntemuksella.

Laaja yhteistyöverkostomme auttaa meitä palvelemaan asiakasta kokonais-valtaisesti ja ammattitaidolla.

Päivitä toimitilasi – se kannattaa juuri nyt

Nyt on sopiva hetki kartoittaa toimitilat. Talouden tilanne ja muuttuva markkina on monelle yritykselle haasteellinen. Tee tilannepäivitys – ota yhteyttä asian-tuntijoihimme, katsotaan yhdessä, ovatko toimitilanne parhaat mahdolliset nyt ja tulevaisuudessa. Jo puolen tunnin palaveri riittää.

Vuokrausprosessin vaiheet:

Toimitilojen tarpeen kartoitus: yrityksissä mietitään toimitilojen kokoa m2 ja tilan huoneiden määrää ja toimintoja tiloissa mm. henkilöstömäärän kautta ja pohditaan sijaintia, yrityksen tulevaisuuden tilantarvetta ja millainen on vuokra-budjetti.

Aikataulutus: Nykyisen tilojen irtisanomisaika, pohditaan uuden vuokrasopi-muksen pituus ja sen irtisanomisaikaa, uusien tilojen etsintään käytettävä aika, uusien tilojen suunnittelun ja valmistumisen vaatima aika.

Tilasuunnittelu: työpisteiden määrä, muut tilat, neuvottelutilat, hiljaiset tilat, autopaikat ja pyöräparkki ym. kiinteistöstä saatavat palvelut, tilan sisustusma-teriaalit, valaistus ja varustelutaso ja kalustesuunnittelu ym. sekä toimitusajat.

Vaihtoehtojen kartoitus: vapaat ja vapautuvat tilat, rakenteilla ja suunnitteilla olevat tilat, halutulla alueella.

Kohteisiin tutustuminen: perusteellinen tutustuminen kohdevaihtoehtoihin ja niiden vertailu keskenään.

Sopimusneuvottelut: vuokrasopimuksen pituus ja sen alkamisajankohta, vuokrataso, vuokravakuus, vuokranmaksun aloitusajankohta ja tilojen hallinnan aloitusajankohta ja vuokrasopimuksen allekirjoitus ja vakuuden toimitus.

Etsitkö vapaata toimitilaa?

Mikäli teillä on nyt liikaa tai liian vähän toimitilaa muuttuneessa toimintaympäristössä etätöiden aikakaudella, niin autamme teitä löytämään tarpeeseenne sopivat tilat. Käydään yhdessä tilantarvettanne läpi ja toiveenne tilan laadusta, koosta ja sijainnista sekä budjettinne ja sovitaan hankkeen aikataulu. On hyvä lähteä liikkelle sellaisella aikataululla, että on riittävästi aikaa harkita tilantarvettanne henkilöstönne kanssa ja määrittää tilan kriteerit ja vasta sen jälkeen käydä katsomassa sopivia kohdevaihtoehtoja. Tähän menee usein muutama kuukausi 2-3 kk ja lisäksi tulee huomioida nykyisen vuokrasopimuksen irtisanomisajan, pituus joka voi olla 3-6 kk, jona aikana tulee sopia uuden tilan mahdollisesta saneerauksesta tai muusta tilan personoinnista ja kalustamisesta sekä muuttoon liittyvistä muista käytännön järjestelyistä. Ota yhteyttä autamme teitä löytämään sopivat toimitilat. Palvelumme ei maksa teille mitään sillä päämiehemme maksavat välityspalkkiomme vuokrasopimuksen syntymisestä.